Built with Berta

 1. AGENTIA sniedz sekojošus pirkšanas/pārdošanas un attīstības konsultāciju pakalpojumus:


  Due diligence analīze

  Komercīpašumu due diligence – juridiskā, ekonomiskā un tehniskā padziļinātā izpēte


  Komercīpašumu attīstības stratēģijas, biznesa plānu izstrāde un konsultācijas

  Pilns serviss, kā arī atsevišķi pakalpojumi labākā un efektīvākā izmantošanas veida apzināšanai un sasniegšanai


  Nekustamo īpašumu un kapitāla daļu pārdošanas stratēģijas izstrāde un realizācija

  Strukturēts pārdošanas process kā galvenais virzītājspēks un darījuma sekmīgas norises garants, iespējamo sinerģijas un stratēģijas vērtību apzināšana


  Nekustamo īpašumu portfeļa izveide un apkalpošana

  Portfeļa veidošana atbilstoši klienta veiktiem uzstādījumiem, izmantojot visus informācijas resursus un darījumu alternatīvas vēlamā rezultāta sasniegšanai


  Investīciju piesaiste (stratēģiskie un finansu investori, fondi, bankas)

  Materiāla sagatavošana un saziņa ar lēmuma pieņēmējiem finanšu un stratēģisko investoru lokā viņiem viegli uztveramā un pieņemamā formā, kas veicina pozitīva lēmuma pieņemšanu

   

 2. Pakalpojumi pārdevējiem (SELL-SIDE)

   

  Strukturēts pārdošanas process kā galvenais virzītājspēks un darījuma sekmīgas norises garants

  Salīdzināmo objektu, nozares, esošā piedāvājuma un iespējamo pircēju analīze, lai identificētu galvenos vērtību ietekmējošos faktorus, iespējamo sinerģijas un stratēģijas vērtību

  Augstas kvalitātes, viegli uzskatāms, profesionāls prezentācijas materiāls, pārējās dokumentācijas atlase un sagatavošana

  Iespējamo pircēju saraksts balstīts uz zināšanām par finansu un stratēģisko pircēju iespējām un interesi, jaunākiem nozares apskatiem un slēgtu datu bāžu informāciju

  Profesionāls kontaktēšanās process (saziņa tikai ar lēmuma pieņēmējiem, prezentācija saprotamā un viegli uztveramā formā, atgriezeniskās saites nozīme)

  Objekta prezentācija, uzsverot iespējamam pircējam būtiskus faktorus

  Nepieciešamības gadījumā – papildus sadarbības partneru atlase un iesaiste (arhitekti, inženieri, nozaru eksperti u.c.)

  Konkurējošas vides apzināta veidošana darījuma norises laikā sniedz iespēju pārdevējiem sasniegt maksimālo vērtību


  Pakalpojumi pircējiem (BUY-SIDE)


  Strukturēts pirkšanas process efektīvai resursu izmantošanai

  Detalizēta pircēja profila, vēlmju un iespēju apzināšana tirgus segmenta identifikācijai

  Tirgus segmenta analīze –pārdoto objektu analīze, iespējamo pārdevēju apzināšana un esošā piedāvājuma apraksts

  Short-list saraksta sastādīšana ar objektiem, kas iespējams atbilst pircēja interesei, un tā analīze kopīgi ar pircēju fokusa objektu saraksta izveidei

  Papildus dokumentācijas atlase un sagatavošana, augstas kvalitātes, viegli uzskatāms, profesionāls prezentācijas materiāls par fokusa objektu sarakstā ietilpstošiem īpašumiem

  Profesionāls kontaktēšanās process (saziņa tikai ar lēmuma pieņēmējiem, prezentācija saprotamā un viegli uztveramā formā, atgriezeniskās saites nozīme), nepieciešamības gadījumā – papildus sadarbības partneru atlase un iesaiste (arhitekti, inženieri, nozaru eksperti u.c.)

  ● Pārrunu procesa organizēšana par izvēlēto objektu vai objektiem, un darījuma pārraudzība