Built with Berta

 1. Artūrs Žuromskis

  Pieredze

  ● Kopš 2001. gada strādājis Eiroeksperts Grupa uzņēmumos, sākumā kā projektu vadītājs, jurists, vēlāk kā vērtētājs, analītiķis un valdes loceklis

  ● Kopš 2003. gada pieredze vairāku nekustamā īpašuma attīstības projektu vadībā, kapitāla piesaistē, nekustamā īpašuma pārdošanas stratēģijas izstrādē un koordinēšanā

  ● Kopš 2006. gadā aktīvi darbojas profesionālajās organizācijās kā Latvijas Īpašumu vērtētāju asociācijas Kompetences uzraudzības biroja, Profesionālās izglītības komitejas, Standartizācijas komitejas loceklis, Royal Institution of Chartered Surveyors kā eksperts kandidātu atlasē    

  Izglītība, sertifikācija

  ● 2011. gads - profesionālais maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā (Executive MBA), Rīgas Ekonomikas augstskola

  ● 2006. gads – tiesību zinību speciālista grāds, Latvijas Universitātē, Juridiskajā fakultātē ● 2001. gads – grāds nekustamā īpašuma apsaimniekošanā un vērtēšanā Latvijas Universitātē, Ekonomikas fakultātē

  ● Royal Institution of Chartered Surveyors (Apvienotā karaliste) biedrs, Institute of Business Appraisers (ASV) biedrs, Krievijas vērtētāju asociācijas biedrs, Latvijas Īpašumu vērtētāju asociācijas sertifikāts Nr. 106 nekustamā īpašuma vērtēšanā  

  Svarīgas kompetences

   ● Komercobjektu un biznesa novērtēšana un konsultācijas

  ● Due diligence analīze

  ● Vadības un stratēģiskās konsultācijas

  ● Investīciju konsultācijas

  ● Nekustamo īpašumu attīstības projekti, stratēģija, pārvaldība

  ● Nekustamo īpašumu pārdošanas stratēģija un vadība

   

  Guntis Bērziņš 

  Pieredze

  ● Laika posmā kopš 2003.gada Guntis strādājis ar nekustamā īpašumaattīstības, iegādes, pārdošanas un finansu piesaistes projektiem Latvijā,Ukrainā un Turcijā

  ● Kopš 2006.gada specializējies kapitāla piesaistes, uzņēmumu iegādesun apvienošanās darījumu (M&A) konsultāciju jomā

  ● 2008.gada nogalē kļuvis par starptautiskas Investīciju bankasKeystone Advisers asociēto partneri. Kompetence un pieredze gūta darījumos arfinansu un stratēģiskiem investoriem Skandināvijā, Baltijas valstīs u.c.Nozares: transports un loģistika, vairumtirdzniecība un distribūcija, ražošanaun apstrāde, informācijas tehnoloģiju sektors, farmācija un medicīnas prečuvairumtirdzniecība un nekustamie īpašumi (naudas plūsmas objekti, attīstībasprojekti, viesnīcas, mežu un lauksaimniecības zemju portfeļi)

  ● No 1998. līdz 2006. gadam pieredze gūta vadošos amatos SEBbankas grupā, Baltijas Realizācijas centrā (BRC), Felix Holdings grupā, uncitos uzņēmumos

  Izglītība

  ● 2011. gads - profesionālais maģistra grāds uzņēmējdarbībasvadībā (Executive MBA), Rīgas Ekonomikas augstskola

  ● 2004.gads - maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā, LatvijasUniversitātē

  ● Papildus izglītību guvis profesionālās apmācības organizācijuFontes, Mercuri Urval, Komercizglītības centrs, PriceWaterhouseCoopers,International Finance Corporation, Riga Business School u.c. rīkotos kursosbiznesa vadības, finanšu, nodokļu, pārdošanas un personāla atlases, kā arī citās jomās

  Svarīgas kompetences

  ● Uzņēmumu iegādes un apvienošanas darījumi

  ● Investīciju piesaiste

  ● Krīzes vadība un restrukturizācija

  ● Vadības un stratēģiskās konsultācijas

  ● Nekustamo īpašumu attīstības projekti, stratēģija, portfeļapārvalde, pārdošanas stratēģija un vadība